Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

001-İŞLEM-SÜREÇLERİ-LİSTESİ-

(1) 1-Açıktan-Atama-İşlem-Süreci.

2-Yeniden-Atama-İşlem-Süreci

3-Yer-Değiştirme-Suretiyle-Atama-İşlem-Süreci-Kopya

4-Kurumlararası-Naklen-Atama-Süreci

5-Görevde-Yükselme-Eğitimi-ve-Eğitim-Sonucu-Atama-Süreci

6-KPSS-ve-3713-2828-sayılı-Kanun-ile-Kadrolara-Yapılan-Yerleştirmelere-İlişkin-İşlem-Süreci

8-Hizmet-Değerlendirme-Süreci

9-Vekalet-İşlem-Süreci

10-Kimlik-İşlem-Süreci

11-Terfi-İşlem-Süreci

12-Hususi-Damgalı-Pasaport-Taleplerinin-Karşılanması-İşlem-Süreci

13-Yıllık-İzin-İşlem-Süreci

14-Sağlık-Raporlarının-Hastalık-İznine-Çevrilmesi-Süreci

15-Aylıksız-İzin-İşlemleri-Süreci

16-Mazaret-İzni-İşlemleri-Süreci

17-Malulen-Emeklilik-İşlemleri-Süreci (1)

18-İstek-ve-Yaş-Haddinden-Emeklilik-İşlemleri-SÜreci

19-Dosya-Devir-İşlemleri-Süreci

20-3071-Sayılı-Kanun-Hükümlerince-Yapılan-Başvurular-İşlem-Süreci

21-CİMER-Kanalıyla-Gelen-Bilgi-Edinme-Talebi-İşlem-Süreci

22-Tahkikat-Bilgisinin-Gönderilmesine-İlişkin-Süreç

23-3628-Sayılı-Kanun-Mal-Bildirimi-Gereği-Yapılan-İşlemler-ve-Soruşturma-Süreci

24-4483-S.K.-Memurlar-ve-Diğer-Kamu-Görev.Yarg_.Gereği-Yapılan-İşlemler-Süreci

25-Disiplin-İşlemlerinin-Yapılmasına-İlişkin-Süreç

26-Görevden-Uzaklaştırma-ve-Göreve-İade-İşlemine-İlişkin-SÜreç

27-İdari-Davalar-İşlemlerine-İlişkin-Süreç

28-Kesinleşen-Mahkeme-Kararı-Üzerine-Yapılan-İşlemler-Süreci

29-Genel-Kadro-Değişikliği-Süreci

30-İl-İçi-Kadro-Hareketleri-Süreci

31-Dört-Aylık-Dönemler-İtibariyle-Kadro-Dolu-Boş-Durumlarının-Bildirilmesi-Süreci

32-Sendika-Üyesi-Personelin-İsmi-ve-Sayılarının-Belirlenmesi-Süreci

33-Sivil-Savunma-Planlarının-Hazırlanma-Süreci

34-Denetleme-Sonuç-Raporu-Süreci-

35-Aday-Memur-Eğitimi-Düzenleme-Süreci (1)

36-Eğitici-Belirleme-Süreci

37-Eğitim-Düzenleme-Süreci (1)

38-Yükseköğretim-Öğrencilerine-Staj-Yaptırma-Süreci (2)

39-Maaş-İşlemleri-Süreci

40-Diğer-Ödemeler-Süreci

41-Mal-Alım-İşlemleri-Süreci

42-Hizmet-Alım-İşlemleri-Süreci (1)

43-Doğrudan-Temin-İşlem-Süreci

44-Taşınır-Mal-İşlemleri-Süreci (1)

45-Arşiv-İşlemlerinin-Yürütülmesi-Süreci

46-Gelen-Evrak-İşlem-Süreci (1)

47-Giden-Evrak-İşlem-Süreci

48-Giyecek-Yardımı-İşlem-Süreci

49-Doğrudan-Temin-İşlem-Süreci

50-Bilgi-Edinme