Hizmetiçi Eğitim

Defterdarlığımız Merkez birimlerinde görev yapan personele, 20.11.2018 tarihinde Personel Müdürümüz Mustafa Ferhat EKER tarafından, Bilgi Güvenliği ile Birimlerden hizmet alanlara Adil ve Eşit  Davranılması konusunda farkındalık eğitimleri verilmiştir.