Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hizmetiçi Eğitim

Defterdarlığımız Merkez birimlerinde görev yapan personele, 20.11.2018 tarihinde Personel Müdürümüz Mustafa Ferhat EKER tarafından, Bilgi Güvenliği ile Birimlerden hizmet alanlara Adil ve Eşit  Davranılması konusunda farkındalık eğitimleri verilmiştir.